Bérlési Feltételek

Megrendelések leadása a Megrendelő lap leadásával, faxon, telefonon vagy Online ill. személyesen lehetséges, a hét bármely napján, az utóbbinál előre egyeztetett időpontban.

Csak írásbeli megrendelést tudok fogadni, a bérléssel kapcsolatos bármilyen változást is minden esetben írásban kérem leadni, faxon vagy személyesen vagy e-mail-ban.

A megrendelés csak abban az esetben tekinthető elfogadottnak, ha azt aláírva, írásban visszaküldöm vagy Online Rendelés esetén visszaigazoló e-mailt küldök.

A dátumváltozást, lemondást leszámítva a bérlésben beálló bármiféle változást a bérlés kezdetét 48 órával megelőzően áll módomban térítésmentesen elfogadni, változás esetén a teljesítést csak korlátozottan tudom garantálni.

A fizetés két részletben történik. A megrendeléskor a teljes bérleti díj 20%-nak megfelelő foglalót kell részemre készpénzben kifizetni. Megrendelő ismeri és tudomásul veszi a foglaló jogkövetkezményeit.

A fennmaradó bérleti díj megfizetése a szolgáltatás megkezdésekor készpénzben a helyszínen történik.

Sürgős szükség esetén 72 órával a szolgáltatást megelőzően a megrendelést írásban mindenféle jogkövetkezmény nélkül jogomban áll lemondani, ebben az esetben a foglaló visszajár.

A járművek min. 3 órára, kizárólag saját sofőrrel vehetők igénybe.

A gépjárművezetők munkaideje 8 óra, a filmforgatást leszámítva ezt meghaladóan túlóradíjat számolok fel.

Minden megkezdett óra egy teljes órának számít.

Ha igénybevétel közben műszaki hiba következik be, a gépjárművezető azt a helyszínen megpróbálja helyreállítani. Ha ez nem sikerül, csereautót biztosítok, de nem áll módomban garantálni akár a teljes, akár a részleges hasonlóságot.

Ha az igénybevétel időtartama alatt a gépjárműben olyan kár keletkezik, amelyet a szolgáltatást igénylő személy vagy hozzátartozó személy okozott, a felmerülő költségek megrendelőt terhelik.

Az árak az esküvőt leszámítva egyedi megegyezés szerint kerülnek megállapításra.

Budapest közigazgatási határán belül a bérleti díjak esküvőre a következők:

Rolls Royce, Cadillac Cabrio, Bentley-k 15.000,- Ft/óra-tól 40.000,-Ft-ig + 5.000 Ft egyszeri kiállási díj.

Az óradíjak tartalmazzák a gépjárművezető és az üzemanyag díját.

A budapesti alapár (3 óra) max. 50 km megtett km-re értendő, további km. díj vidék esetében 250,-Ft/km.

Budapest közigazgatási területén kívül a díjak autótípustól függően változnak.

Az üzemanyag és fenntartási költségek változása miatt az árváltoztatás jogát fenntartom.

A megrendelő aláírásával megrendelő tudomásul veszi és elfogadja jelen bérlési feltételeket.